Fundacja EDUARTE została zarejestrowana 15.04.2015, choć z zamiarem jej założenia nosiliśmy się długo wcześniej. Działamy głównie w środowisku lokalnym ale jednym z naszych celów jest ciągłe poszerzanie obszarów działania.

2014

Występ na Muzycznym Niecodzienniku w Domu Kultury w Radlinie. Jest to spektakl poetycko–muzyczny, który jest nastawiony na swoistą wspólnotowość a także na obcowanie z żywą muzyką dziejącą się „tu i  teraz”, czasem urozmaicony tańcem, obrazem, często zabawą ale także zadumą i ciszą.
 

2014

Występ na Muzycznym Niecodzienniku w Domu Kultury w Radlinie. Jest to spektakl poetycko–muzyczny, który jest nastawiony na swoistą wspólnotowość a także na obcowanie z żywą muzyką dziejącą się „tu i  teraz”, czasem urozmaicony tańcem, obrazem, często zabawą ale także zadumą i ciszą.
 

 

2014

Występ na Muzycznym Niecodzienniku w Domu Kultury w Radlinie. Jest to spektakl poetycko–muzyczny, który jest nastawiony na swoistą wspólnotowość a także na obcowanie z żywą muzyką dziejącą się „tu i  teraz”, czasem urozmaicony tańcem, obrazem, często zabawą ale także zadumą i ciszą.
 

2014

Występ na Muzycznym Niecodzienniku w Domu Kultury w Radlinie. Jest to spektakl poetycko–muzyczny, który jest nastawiony na swoistą wspólnotowość a także na obcowanie z żywą muzyką dziejącą się „tu i  teraz”, czasem urozmaicony tańcem, obrazem, często zabawą ale także zadumą i ciszą.
 

2014

Występ na Muzycznym Niecodzienniku w Domu Kultury w Radlinie. Jest to spektakl poetycko–muzyczny, który jest nastawiony na swoistą wspólnotowość a także na obcowanie z żywą muzyką dziejącą się „tu i  teraz”, czasem urozmaicony tańcem, obrazem, często zabawą ale także zadumą i ciszą.
 

2014

Występ na Muzycznym Niecodzienniku w Domu Kultury w Radlinie. Jest to spektakl poetycko–muzyczny, który jest nastawiony na swoistą wspólnotowość a także na obcowanie z żywą muzyką dziejącą się „tu i  teraz”, czasem urozmaicony tańcem, obrazem, często zabawą ale także zadumą i ciszą.
 

 

Naszym największym majątkiem są ludzie

 

Fundacja Eduarte - Radlin 2013

Nasza fundacja została powołana przez osoby prywatne, bez wsparcia zewnętrznych instytucji a naszym największym majątkiem są ludzie, którzy swoje doświadczenie na różnych płaszczyznach chcą wykorzystać do pracy w fundacji, pomagając innym, aktywizując ich także do współpracy, zaangażowania na rzecz dobra wspólnego. To co dotychczas wydawało się niemożliwe naraz jest osiągalne. Misją naszej fundacji jest zmienianie otaczającej nas rzeczywistości na …⁠lepszą. Mamy marzenie, aby było w niej więcej dobra, wzajemnej życzliwości, mimo tego wszystkiego co nas dzieli. Robimy to, co umiemy najlepiej, a więc realizujemy swoje cele poprzez działania na płaszczyźnie społecznej, kulturalnej i edukacyjnej.

Robimy to, co umiemy najlepiej.

 

Naszym głównym kapitałem są ludzie, którzy tworzą i współpracują z EDUARTE. Powstanie naszej fundacji jest wynikiem naszej osobistej, wieloletniej, społecznej działalności, która byłą początkowo związana z ZHP, a następnie przybrała kształt nieformalnej grupy, działającej na chwilę obecną razem ponad 20 lat. Wciąż mamy pragnienie uczynić ten świat troszeczkę lepszym…