Warsztaty edukacyjne

Fundacja oferuje również szeroką gamę warsztatów z zakresu edukacji ogólnej, skierowaną zarówno do dzieci i młodzieży jak i osób dorosłych. Szczególnym rodzajem warsztatów są szkolenia adresowane do nauczycieli wszystkich typów szkół.

  • Wprowadzenie.

    Wprowadzenie w koncepcje edukacyjne LEGO Education – szkolenie dla nauczycieli