Warsztaty muzyczne

Muzyczna działalność warsztatowa fundacji ukierunkowana jest szczególnie na ogólnomuzyczny rozwój uczestników warsztatów jak i poszerzanie dotychczas zdobytych umiejętności i odkrywanie nowych horyzontów w muzyce.

 • Warsztaty niecodziennikowe.

  Razem tworzymy wydarzenie artystyczne jakim jest Muzyczny Niecodziennik. W ramach przygotowań do tego koncertu proponujemy warsztaty gry na fortepianie, skrzypcach, perkusji, gitarze oraz warsztaty wokalne i ruchu scenicznego

 • Warsztaty improwizacji.

  Warsztaty improwizacji instrumentalnej i głosowej.

 • Warsztaty perkusyjne.

  Warsztaty perkusyjne i bębniarskie.

 • Warsztaty głosowo – oddechowe

  Warszaty pomagają w odnalezieniu swojego naturalnego głosu i pracy z oddechem

 • Warsztaty prowadzenia zespołów

  Warsztaty prowadzenia zespołów wokalnych i wokalno – instrumentalnych

 • Warsztaty dla nauczycieli

  Warsztaty dla nauczycieli szkół muzycznych i niepublicznych placówek kształcenia muzycznego pomagające w odkrywania nowych metod kształcenia muzycznego.